By I. Temjem Tzüdir

1.      Akangjungshitep = Tembar ana tsüngda kati ka taoba ta yaritepa osettsüset mesüra chiyungtsü tapu balala agütsütepba, timtem aser tepela tia ajak nung yaritepa jungtepba aser iba ama tembar tsüngda kodanga pilatsü mokokba dang ‘Akangjungshitep’ ta ajar.

2.      Aren = Temoatsü tangar dang nungi khenyongi balaka anguba nüngja.

3.      Arükhudong = Akhidang tokolak bushiba mapang yim maki aor rongnung  mesüra rarai/tongpangi aor rongnung tongtiba dang ajar.

4.      Kobayuang = Kodanga mesüra kechi koda-ang mesüi, mesüra tebang agibo meshiteti sasa-a, apayua meima bilembaren.

5.      Nülaksü O = Sobaliba otsüren aser ken o koba nung südir süaka tatembang nung nü ka amer nüji ali nung songokja keno tatembang küma jembishinüba dang ‘Nülaksü O’ ta ajar.

6.      Nüktibangti = Shisatsü, temulungjang mesüra mapa tulu inyaker nisung dang ajar.

7.      Tangkülem = Shisatsü rangben mesüra mapa süshia jembishinüba nung süshia terasa makai rangben dang inyaka aser jembiba dang ajar.

8.      Takzüksü  = Nisung ka taküm nung mezüngbuba sü taktsüba mesüra tanü putu nungbo mezüngbuba alitsüba sü dang ajar.

9.      Süjipongji = Tia makai taküm nung ajungben lendong tulu ajurua taküm samaba mesüra timtem tulu ajuruba dang ajar.

10.  Tsükmirungmi = Taküm nung ajungben lendong tulu ajurua tenüktelen kar raksa-a tia maka akümba.

11.  Lepatsünga = Tsükchi dena nisungi nisung arishiba, ,majinüba olen.

12.  Maikoi = Mapetmasüng mesüra tereprangtsü majung.

13.  Meyokmenü = Tajung aser tamajung anaprongla meyoktepba, tagitsü majung.

14.  Jakshibangshi = Tejashitep tulu, jungtepa liasü saka maparen kar nung mepelatep  adoka tamajung adenba.

15.  Jaklashia menü  or  Jaklajakshia menü = Menür sürnung tanganütsü maket tangar dang      nungi ola balaka adoka menüshishiba.

16.  Nemjemtsü =   Tonga aotsü, abensaa inyaktsü, saka ano olen kar nungbo Nemjemtsü-saji  sasaba lena angatettsü akok saka anaji oren osü nung balala angatettsü.

17.  Sotetrateta = Tain akümba mesüra timtem tulu ajanga tajung akümba.

18.  Chipongyipong  = Chiyungtsü mesüra tachi tajemtsü renemba (nisung ka ana  atema chiyungtsü renemba).

19.  Pokmen = Lokti chiyungtsü renemba.

20.  Shishiken =  Tagitsübo mali nung tangar dang nungi talila rasaa ashiba mesüra

tetlatetshi masütsü nung tali rasaa jembiba. 

I. Temjen Tzüdir ya Kelingmen nunger Ex. Pastor ka lir, aser pa tang Ao Senden Literature Board (ASLB) nung Tezülur inyaker. Pai asenok den mapang shia Ao Ojang den Ao kaketkeno aser oshioben dak sentakba nung shisa lemsateptsü)