By Wb. I. Zulu Pongen|

Oh, tetemjen jabaso ka soa lir!
Ya komala tanur ka asütsü ta;
Ni bilemer aser yongyaseter;
Komaka ka intettsü iba tanur ya.

Ya komala tanur ka asütsü;
Ni shisadanger iba tanur ya,
Putipuiner asü, mangyanger,
Mesüra Nokinketer ang ka südisü.

Süngmangseta alidang,
Aser ya tenünga shibar na ta alidang,
Pai jembiogo, Nokinketer o;
Anungji pa tenüng ‘Nokinketer’ ta jatsüogo.

Arung asenoki imladi; aser sarasademtsüdi,
Iba tanur tajung asoshi,
Nokinketerbai kechi jembidir
Nokinketerbai kechi inyakdir.

Kodang pa tain kümdir,
Arung asenoki anitakdi,
Pai koba lenmangi anidir,
Temulung lemang, pai len anitsü.

Wb. I. Zülu Pongen ya Longsa nunger pensioner ka lir. Pai mapang shia osangkaket balala nung tensa den apet pa tebilemba aser sangrotem lemsatepba ajanga nüburtem temoatsü ngua arudar