Ao Kaketshir Mungdang ajanga asen kaketshir tim lenmang nung anitettsü tangatetba nung, kaketshir ajaki tanga kintem den temeimtep aser tali teputepba nung libalirua aotsü ajungshir, ta tanü Ao Kaketshir Mungdang (AKM) sangdong ka ajanga metetdaktsü.

Iba den külemi Mokokchung town aser raliwalir senzüsembongba tesemtem nung kaketshirtem, school aser college mapang nung achi ajemba aser tim masüba yimya kar danga inyakba putetra, AKM-i tapet mera agitsu, ta kasa sangdong nungsa metetdaktsü. (www.nokinketer.com)