Tamasa Ao Kaketshir Mungdang (AKM) ajanga  nϋbur ajak dangi Yisu Khrista temeim salem abener. Alima ajak nung timtem tulu bener arutsüba COVID-19 tashitak wara agi asen lima tonga aruogo. Iba tashitak wara nungi kümzüka alitsü aser iba tashitak agi tonger alir taneptsü asoshi Tsungremer teyari medenra asenok teimla maka.

 Anungji, asenok ajak Tsüngrem tsüngdang ajemalua Pa teyari aser tawabangba meshitsü nungdak ta angateta asen Ao Baptist Arogo Mungdang temoatsü ma nung AKM ajanga 31st May 2020 Deobar anogo, anepdang 6:00 nungi 7:00 ako tashi asen Ao Arogotem nung kija-kibongtem ajunga nung sarasadem mapang agitsü ayonger. Maneni, iba sarsadem mapang tenzϋka Tenla Ki ajak nung Tsϋngtsϋng akutsϋ mepeshir.

Sarasadem onük tongmelang agi lemsateper.

  1. Medical Department, administration, district task force, police aser yimsüsürtem
  2. Tashitak agi tonger alirtem.
  3. Asen lima iba tashitak wara menashia maotsü.
  4. Asen Naga nunger senso tajung alima tesem balala nung prokshia or alirtem.
  5. Asen limai meyiba arurtem.
  6. Quarantine center nung achayangertem aser quarantine center nung amungertem
  7. Arogo aser lokti tentet balala shirnokisa teyari agütsüdar, parnok ajak Tsüngremi moajang, ano tali awaoa inyaktettsü.

“Ni kü tenük tenem leni rangketa yuktsü; Kolen nungi kü teyari arutsü? Kü teyari KIBUBA nungi arur, shibai anüng aser alima yanglu” Tenüngsang ken 121:1-2

Sd/-

Nungdokyanger pongen                                           

President                                                                       

(NEKMI LONGKUMER)

General Secretary